skip to Main Content

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາມື້ນີ້

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົນໃຈໃດໜື່ງກ່ຽວກັບລະບົບຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດ, ພວກເຮົາຈະຕອບກັບພາບໃນ 24 ຊົ່ວ.

ທີ່ຕັ້ງ

Handee Company Limited

ບ້ານ ໂພນທັນ, ຖະໜົນ ກຳປພງເມືອງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 011100

Back To Top
lo