skip to Main Content

ຂ່າວສານ Handee

Handee in ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ຂອບໃຈ ທາງສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນແອັບປລິເຄຊັ້ນ Handee ຂອງເຮົາ, ແລ້ວພໍ້ກັນໃນແອັບເດີ້ ຢ່າລືມຕິດຕາມກິດຈະກຳດີໆ…

ອ່ານຕໍ່

Handee in JaoCanDev

ຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແອັບຂອງເຮົາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຫວັງວ່າຈະນຳໃຊ້ແອັບຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ທຸກທ່ານ.  

ອ່ານຕໍ່

Handee in ປາກປາສັກ

ຂໍຂອບໃຈ ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດທີມງານ Handee ເຂົ້ານຳສະເໜີ Application ຂອງພວກເຮົາ, ຫວັງວ່າ Handee ຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງ…

ອ່ານຕໍ່

Handee & You

JOIN
Handee Community

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

* indicates required

ຕົວຢ່າງ ກິດຈະກຳ

ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ ສູກການຄ້າ ໄອເຕັກ ໃນເວລາ 8:30 ຫາ 18:00 ແລ້ວພົບກັນ.

ຕົວຢ່າງ ກິດຈະກຳ

ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ ສູກການຄ້າ ໄອເຕັກ ໃນເວລາ 8:30 ຫາ 18:00 ແລ້ວພົບກັນ.

ຕົວຢ່າງ ກິດຈະກຳ

ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ ສູກການຄ້າ ໄອເຕັກ ໃນເວລາ 8:30 ຫາ 18:00 ແລ້ວພົບກັນ.

ຜົນງານຈາກ Handee

Back To Top
lo